BẢNG BÁO GIÁ MÁY LẠNH CHÍNH HÃNG

SẢN PHẨM GIÁ BÁN THƯƠNG HIỆU BẢO HÀNH
MÁY LẠNH TREO TƯỜNG(492 sản phẩm) Xem tất cả
1.Máy lạnh Nagakawa NS-C09TL (1.0Hp) 4,500,000 Nagakawa 02 năm
2.Máy lạnh treo tường Midea MSAF-10CRN8 (1.0Hp) 4,750,000 Midea 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
3.Máy lạnh Nagakawa 1.0Hp NS-C09R1M05 4,900,000 Nagakawa 02 năm thân máy, 05 năm máy nén
4.Máy lạnh Alaska AC-09WA (1Hp) 4,900,000 Alaska 02 năm
5.Máy lạnh Funiki (1.0Hp) HSC09TMU 4,950,000 Funiki 02 năm
6.Máy Lạnh Hitachi RAS-F10CG (1.0Hp) 5,300,000 Hitachi 02 năm
7.Máy lạnh treo tường Dairry (1.0Hp) DR09-LKC 5,400,000 Dairry
8.Máy lạnh Akino AKN-9CFS1FA (1.0 Hp) 5,400,000 Akino 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
9.Máy lạnh Aqua AQA-KCR9NQ-S (1.0Hp) 5,100,000 Aqua 02 năm
10.Máy lạnh Casper (1.0Hp) SC-09FS32 model 2021 5,500,000 Casper 03 năm thân máy, 05 năm máy nén
11.Máy Lạnh Funiki SC09MMC2 (1.0Hp) 4,900,000 Funiki 02 năm
12.Máy lạnh Nagakawa Inverter (1.0Hp) NIS-C09R2H12 màng lọc Nafin 5,600,000 Nagakawa 02 năm thân máy, 10 năm máy nén
13.Máy lạnh treo tường Dairry (1.5Hp) DR12-SKC 5,600,000 Dairry